V současné době nabízíme kurzy pro žáky 2. stupně základní škol, studenty středních a vysokých škol.