Feuersteinovo instrumentální obohacování

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

Mozek se neustále přizpůsobuje: na tom je založena metoda rozvoje kognitivních funkcí profesora Feuersteina.

Feuersteinovo instrumentální obohacováníO co jde?

Metodu instrumentálního obohacování (FIE = Feuerstein Instrumental Enhancement) vyvinul profesor Reuven Feuerstein po 2. světové válce jako nástroj pomoci pro lidi, kteří kvůli konfliktu neměli příležitost rozvíjet své schopnosti. Ukázalo se, že metoda zprostředkovaného učení může být prospěšná i dětem s různými poruchami učení a chování, s autismem či s mentálním postižením, stejně jako dětem nadaným, lidem po úrazech hlavy, dospělým a seniorům.

Jak to funguje?

Jádrem metody jsou pravidelná cvičení typu tužka – papír vedená lektorem, který učení tzv. zprostředkovává: studentovi je průvodcem při zážitku objevování a analýze zadání, vymýšlení a volbě strategií, řešení úkolů a problémů a při reflexi postupu a výsledku.

Student tak sám objevuje, poznává, hledá řešení a následně se dívá z nadhledu zpět na své myšlení při celém procesu. Objevené zákonitosti pak spolu s lektorem, případně i dalšími studenty, napojuje na vlastní zkušenosti a situace, které v životě zažívá.

Metoda je laskavá, nenásilná. Student není nijak nucen, na cvičení není žádný časový limit, když se nedaří, lze se kdykoliv vrátit a vymyslet jiný přístup. Mottem metody je:

Nechte mě chvilku…
já si to rozmyslím

Je vhodné se s metodou setkávat alespoň jednou za týden na hodinu, ale i častěji. Lekce jsou možné individuální, ale i skupinové. Skupinové lekce jsou bohatší v pestrosti pohledů – vedle myšlení studenta a lektora zní i myšlení, pohledy a přístupy dalších studentů.

Jaké jsou výsledky?

Komu jsou konzultace kurz určeny: žákům základní školy, studentům střední školy, studentům vysoké školy, rodičům

Délka konzultace: podle domluvy, obvykle 60 minut

Kdy: odpoledne, soboty, neděle

Kde: podle domluvy

Cena: 200–300 Kč /60 minut podle velikosti skupiny


Objednejte si konzultaci nebo se přihlaste na kurz: