Lidský mozek váží cca 2 % tělesné hmotnosti, spotřebovává až 20 % celkové vydávané energie. Obsahuje kolem 100 miliard (1011)nervových buněk, které jsou propojené až biliardou (1015) nervových spojení, tzv. synapsí. Mozek řídí všechny akce těla, zpracovává všechny vjemy a generuje všechny naše myšlenky.

Mozek se neustále mění, učí, v závislosti na tom, co mu překládáme. Nedokáže se neučit. Čím více ho používáme, tím více se rozvíjí a tím déle vydrží. Naopak, existuje mnoho aktivit a chemických látek, které mozek poškozují, často nevratně. Neurověda každým dnem přichází s novými poznatky a odhaleními, jak lidský mozek funguje.

Náš mozek a jeho funkce z nás dělá lidi – myslící, cítící a komunikující tvory. I další živočichové na naší planetě mají vysoce vyvinuté mozky: delfíni, velryby, lidoopi, ale také sloni nebo někteří ptáci. Studiem jejich chování a myšlení se tak dozvídáme více i o lidském mozku.