mozek - čelní lalok

Mozek. Záhadný orgán, co lidi dělá lidmi. Cca 1,5 kg narůžovělé třaslavé hmoty, která určuje, kým jsme, po čem toužíme, co máme rádi, co umíme.

mozek - čelní lalok
Čelní lalok koncového mozku. Zdroj: Wikimedia Commons – CC BY-SA

Lidský mozek váží cca 2 % tělesné hmotnosti, spotřebovává až 20 % celkové vydávané energie. Obsahuje kolem 100 miliard (1011)nervových buněk, které jsou propojené až biliardou (1015) nervových spojení, tzv. synapsí. Mozek řídí všechny akce těla, zpracovává všechny vjemy a generuje všechny naše myšlenky.

Mozek se neustále mění, učí, v závislosti na tom, co mu překládáme. Nedokáže se neučit. Čím více ho používáme, tím více se rozvíjí a tím déle vydrží. Naopak, existuje mnoho aktivit a chemických látek, které mozek poškozují, často nevratně. Neurověda každým dnem přichází s novými poznatky a odhaleními, jak lidský mozek funguje.

Náš mozek a jeho funkce z nás dělá lidi – myslící, cítící a komunikující tvory. I další živočichové na naší planetě mají vysoce vyvinuté mozky: delfíni, velryby, lidoopi, ale také sloni nebo někteří ptáci. Studiem jejich chování a myšlení se tak dozvídáme více i o lidském mozku.

S lidským mozkem je spojena také celá řada pověr a mýtů. Říká se například, že využíváme jen 10 % jeho kapacity. To vzniklo v době, kdy sice už vědci tušili, k čemu jsou klasické neurony a jak fungují, ale moc se nevědělo, k čemu jsou další nervové buňky v mozku: astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty apod., které tvoří 90 % hmoty mozku. Dnes už víme, že tam mají svou nezastupitelnou funkci a že bez nich by to nešlo.

Pokud chcete vidět, jak skutečný lidský mozek vypadá, podívejte se na toto video. Pozor, není pro citlivější povahy!