restart matematika geometrie

MATEMATIKA: Restart 1 – Čísla, algebra a geometrie

Základem chápání matematiky jsou hry s čísly, obrazci a jejich vzájemnými vztahy. Restartujte si svou matematiku!

restart matematika geometrie

Abychom pochopili cokoliv z matematiky, musíme mít vybudované pevné základy. Ve škole se většinou k již probrané látce nevrací, k tomu, co jsme se jako děti učili na prvním stupni a na začátku druhého už vůbec ne. Ale právě tyhle relativně jednoduché věci, které jsme pozapomněli, nám brání v budování dalších složitějších struktur.

Restart znamená nový začátek, vrácení se na začátek. Začít znovu je někdy ten nejlepší způsob, jak časem dojít co nejdál.

Na kurzu se tedy vrátíme zpátky k základním pojmům:

  • co je to číslo, co vyjadřuje a co s čísly můžeme dělat, jak spolu čísla souvisí a jaké druhy čísel používáme
  • k čemu jsou zlomky a procenta, co znamená úměrnost a co vlastně počítá trojčlenka
  • co jsou to výrazy, co je proměnná a neznámá, jak se pomocí nich tvoří funkce a sestavují rovnice
  • jak souvisí čísla a geometrie, proč jsou důležité trojúhelníky, proč bod není kolečko a přímka není čára
  • jak je důležitá představivost a fantazie pro chápání matematiky
  • k čemu je tohle všechno pro další matematiku

a všechno si prakticky vyzkoušíme.

Přijďte si na kurz vyzkoušet, že jste vlastně moc nezapomněli a že ve Vás dřímá skrytý matematik.

Komu je kurz určen: žákům a studentům ve věku cca 15–25 let

Délka kurzu: 4 vyučovací hodiny

Kdy: pátky, odpoledne, soboty

Kde: v centru Prahy

Cena: 799 Kč


Přihlaste na kurz nebo si objednejte konzultaci: