poznámky v ruce na počítači

Poznámky: Pero je mocnější klávesnice

Výzkum Pam A. Muellerové z Princton University a Daniela M. Oppenheimera z University of California, Los Angeles, ukazuje, že ručně psané poznámky z hodiny jsou výrazně efektivnější než poznámky psané do počítače.

poznámky v ruce a na počítačiJiž dříve vyšly studie prokazující, že psaní studijních poznámek do počítače snižuje studijní výkon – multitasking a rušivé podněty, které notebook připojený k síti dovoluje, studijní výkony sráží. Výzkumníci se tentokrát soustředili na otázku, co se stane s výsledky studentů, když budou notebooky používat čistě pro psaní studijních poznámek.

Jedna skupina studentů s tužkou a papírem, druhá s notebookem

V rámci studií pouštěli dvěma skupinám studentů – jedné s notebooky, druhé s papírem a tužkou – lekce z TED Talks i z jiných audiovizuálních zdrojů. Studenti měli za úkol dělat si vlastní poznámky. Po určitém čase vyhodnotili pomocí testů schopnost odpovědět na otázky týkajících se faktů a konceptů z promítnutých lekcí. Výsledky studentů byly jednoznačné, ti, kteří si psali poznámky ručně, dosahovali jednoznačně lepších výsledků u faktů i konceptů. I když u dalších variant přidali studentům používající notebooky instrukci, aby nezapisovali poznámky doslovně, dokonce i když jim dali čas k prostudování vlastních poznámek, vždy vyšli z testů lépe ti, kteří si psali poznámky ručně.

Studenti píšící poznámky do počítače

  • napsali více slov, doslovně přepisovali, co bylo v lekci řečeno
  • relativně zvládali fakta
  • poznámky jim i při pozdějším prostudování příliš nepomohly

Studenti, kteří si psali poznámky v ruce

  • napsali méně slov, přeformulovali, co bylo řečeno
  • zvládali fakta i koncepty
  • studium poznámek vedlo k vyšším výkonům

Je asi jasné, že psaní poznámek v ruce má i další výhody: člověk si může nejenom zapisovat, ale i kreslit, dělat šipky, zvýrazňovat, zpětně doplňovat. Text na obrazovce je „suchý“ (pouze lineární text, maximálně odrážky), na papíře se lépe zachycují struktury. Podle Manfreda Spitzera, autora knížky Digitální demence, se navíc člověk učí i tím, že poznámky jenom ručně píše – aktivuje tím centra mozku, která jsme si vytvořili, když jsme se učili číst a psát. Pohyb ruky, napsaný text a jeho význam slova tu spojen výrazně těsněji, než když ťukáme na klávesy.

Máme tedy našim žákům a studentům povolovat počítače pro psaní poznámek? Máme jim je zakázat? Podaří se nám vysvětlit jim, že zákaz oblíbené hračky je pro ně prospěšný? Jaké zkušenosti s tím máte vy? Napište nám.

Zdroj: Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer: The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science OnlineFirst, published on April 23, 2014. Dostupné z:
http://www.academia.edu/6273095/The_Pen_Is_Mightier_Than_The_Keyboard_Advantages_of_Longhand_Over_Laptop_Note_Taking